REGULAMIN ZAWODÓW REACH THE TOP 2016

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zawody odbędą się w dniach 1-2. 04.2016 roku (piątek, sobota) w Fabryczna Boulder we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241D.

Rozpoczęcie zawodów nastąpi o godzinie 18:00. Rejestracja zawodników będzie trwała od 1.04.2016 godz. 17:30 do 02.04.2016 godz.14:00.

Piątek, 01.02.2016

  • Grupa I: grupa rozpoczyna start o godz. 18:00
  • Grupa II: grupa rozpoczyna start o godz. 20:00

Sobota, 02.04.2016

  • Grupa III: grupa rozpoczyna start o godz. 8:00
  • Grupa IV: grupa rozpoczyna start o godz.10:00
  • Grupa V: grupa rozpoczyna start o godz. 12:00
  • Grupa IV: grupa rozpoczyna start o godz. 14:00

Zawody zostaną rozegrane w konkurencji bouldering w kategoriach:

  • Kobiety, Mężczyźni,
  • Oldboy 40+ (dla osób powyżej 40 roku życia) Jeżeli osoby powyżej 40 r.ż. nie chcą startować w tej kategorii, to muszą zgłosić ten fakt przed startem w rejestracji.

ORGANIZATOR

Organizatorem zawodów jest firma RWS Spółka z o.o. ul. Grabiszyńska 241D, 53-235 Wrocław.

ZGŁOSZENIA

Ilość osób w grupie 30, w przypadku większej liczby zgłoszeń przewidujemy rozszerzenie grup do większej ilości. Zgłoszenia uczestników drogą elektroniczną odbywają się do dnia 30.03.2016r. do godziny 24:00 za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.fabryczna-boulder.pl. Rejestracja następuje po zapoznaniu się z Regulaminem zawodów, który dostępny jest na stronie www.fabryczna-boulder.pl. Wpisowe wynosi 40 zł dla osób, które zarejestrowały się przez internet – płatne najpóźniej w dniu zawodów, bezpośrednio przed startem. Dopuszcza się uregulowanie należności w dniach wcześniejszych w recepcji obiektu Fabryczna Boulder, ale wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze startu oraz przeniesieniu należności na start innego uczestnika.

Rejestracja drogą internetową do dnia 27.03.2016 roku do godz. 24:00 gwarantuje otrzymanie pełnego pakietu startowego (koszulka+woda+przekąska). Po upływie tego terminu w dalszym ciągu możliwa jest rejestracja przez internet, ale nie gwarantuje otrzymania koszulki startowej. Wpisowe dla osób zgłaszających się w dniu zawodów będzie wynosiło 50 zł.

UCZESTNICY

Zawody przeznaczone są dla osób, które zostały zarejestrowane na liście uczestników, opłaciły składkę startową i zarejestrowały się w biurze zawodów. Osoby niepełnoletnie poniżej 16 r.ż mogą startować tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, a powyżej 16 r.ż muszą dostarczyć formularz wypełniony przez rodziców (dostępny na stronie www.fabryczna-boulder.pl).

Osoby biorące udział w zawodach godzą się jednocześnie na publikowanie i używanie wizerunku wspinaczy na zdjęciach i filmach z zawodów oraz  wyrażają zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie ich osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych RWS Spółka z o.o., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

KONKURENCJA

Bouldering – konkurencja zostanie rozegrana w dwóch etapach: eliminacje i finały. Na etapie eliminacji uczestnik zawodów będzie musiał pokonać 22 problemy boulderowe, formuła flash. Finał odbędzie się w formule IFSC i rozpocznie się o godz. 20:20. Do finału wchodzi 6-ść kobiet i 6-ciu mężczyzn z kategorii Kobiety, Mężczyżni.

NAGRODY

Nagrodzone zostaną 3 pierwsze Kobiety i 3 pierwszych Mężczyzn oraz 1 miejsce w kategorii Olboy 40+. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

BEZPIECZEŃSTWO

Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych i powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spadają na uczestników zawodów i ich prawnych opiekunów. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania zawodów. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i wykonywania poleceń wydawanych przez organizatora.

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów, regulaminu obiektu Fabryczna Boulder.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora zawodów.

Kalendarium

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Puchar Polski SiM 2016

2016 fabryczna puchar

Drukuj