Od początku września nie wymagamy już opuszczania obiektu na czas dezynfekcji odbywającej się codziennie w godzinach 14:45-15:15, natomiast prosimy o korzystanie w tym czasie z części ogólnorozwojowej, łazienek i szatni w możliwie ograniczonym, nieutrudniającym naszych działań, zakresie - prosimy o wyrozumiałość dla tej niedogodności.

Przypominamy, że nadal dopuszczamy używanie magnezji wyłącznie w płynie.

Do zobaczenia na Fabrycznej!